La MACMA-ÀREA DE CULTURA 

SERVEIS CULTURALS QUE OFERIM

Què fem?

Des de la MaCMA treballem per la vertebració de la comarca a través de la cultura. Aquest camp d’acció abraça diferents àmbits i competències:

• Confecció de la guia cultural comarcal

• Servei Mancomunat d’Arxius

• Assessorament i recolzament en matèria cultural als ajuntaments de la MaCMA:

– Assessorament lingüístic
– Servei de consulta i assessorament en matèria patrimonial i històrica
– Gestió cultural
– Turisme sostenible

• Edició de publicacions:

– El Calendari dels Brillants
– Etnografia
– Gastronomia
– Història
– Filologia
– Literaris

• Edició i col·laboració en produccions audiovisuals

• Coordinació i desenvolupament de projectes propis:

– Campanya de Teatre a les Escoles de la Marina Alta

– Coordinació de la Fira Comarcal Marina Alta

– Conjuntament amb la Fundació Baleària: Trobada de poetes de la Marina i Eivissa

• Coordinació dels materials i recursos mancomunats per a l’ús municipal:

– Expositors per a exposicions

– Pantalles i projectors

• Col·laboració activa en projectes culturals municipals (des de la coordinació de jurats artístics a la participació en lliuraments de premis)

• Col·laboració amb les institucions i xarxa empresarial comarcal per a la gestió conjunta d’esdeveniments i projectes culturals.

• Xarxa Jove Marina Alta: Tasques institucionals i de suport al Consell rector de la Xarxa Joves Marina Alta.

• Desenvolupament d’una xarxa de treball conjunt en matèria de Turisme.

• Servei de formació en matèria cultural

– Organització i coordinació de jornades

– Sessions formatives en àmbit educatiu

SERVEI MANCOMUNAT D'ARXIUS

LA GUIA MACMA - AGENDA DEL MES

ELS LLIBRES DE LA MACMA

BIBLIOTECA DE LA MARINA ALTA

CAMPANYA DE TEATRE A LES ESCOLES

RECURSOS TÈCNICS I AUDIOVISUALS

DESCOBRIM LA MARINA

EXPOSICIONS ITINERANTS

On estem?

Seu de la Macma
C/Blasco Ibàñez, 50 – Baix
03760 Ondara
Marina Alta
Tel. 96 575 72 37
macma@macma.org