ACTUALITAT

Marina Alta  • 18/01/2020

La MACMA i l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia signen un conveni de col·laboració per acollir alumnat en pràctiques formatives de diferents cicles formatius de grau mitjà o superior.

El passat 8 de gener es firmà, a la seu de la MACMA, el conveni de col·laboració entre les dos entitats per a la realització de pràctiques formatives per part de l’alumnat de: Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional i/o Ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny i/o Cicles de Formació Professional Bàsica i/o Programes Formatius de Qualificació Bàsica. 

Aquest conveni s’iniciarà amb l’acolliment d’un estudiant, de Benissa, del Cicle Formatiu Superior d’Animació Sociocultural i Turística a partir del mes de març i fins juny. En aquest cas l’estudiant es formarà laboralment en matèria d’animació sociocultural i turística, àmbits representats als estatuts de la mancomunitat.