CONVENI GALRMA

Xaló • 16/10/19

Dins de les 1eres jornades de Pedra en sec organitzades per ambdues entitats es va signar el document matriu que pretén ser el marc de futures col·laboracions de treball

José Ramiro, president de la MACMA, i Josep Bicetto, president del Grup d’Acció Rural Muntanya d’Alacant, signaren el conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a establir relacions i línies de treball comunes. 

El darrer dimecres 16 d’octubre tingueren lloc les 1eres jornades sobre la pedra en sec a Xaló, organitzades des de la MACMA i el GALRMA. Aquest espai de reflexió i debat, en clau comarcal, era l’avantsala del late motiv que centrarà el Fòrum de la Vª Fira Comarcal de la Marina Alta organitzada per la mancomunitat. Les jornades foren un èxit de participació amb més de 50 persones inscrites, en les que al llarg del dia es va debatre i reflexionar al voltant del patrimoni de pedra seca. 

Preguntes com, quin és l’estat actual a nivell comarcal, què caldria fer per a la seua correcta posada en valor, quins projectes o potencialitats podem construir al voltant de la pedra en sec o quina és la situació actual de l’ofici de pedrapiquer o margener, centraren gran part del dia, alhora que també es facilitaren pautes i línies d’ajuda que es podrien implantar per a la correcta rehabilitació o ajudes agrícoles de manteniment de parcel·les. 

Amb tot, les Jornades de pedra en sec pretenien ser el germen i introducció a la temàtica de la Fira comarcal que des de la Mancomunitat s’està perfilant per als propers dies 9 i 10 de novembre, en l’emblemàtic edifici del Prado d’Ondara. 

La Fira enguany se centrava en el tacte i des d’aquesta perspectiva es proposà visibilitzar les artesanies, els sabers fer i oficis tradicionals. Per això l’espai de debat de la fira, l’espai Fòrum, es convertirà en la continuació de les jornades tècniques de pedra en sec, on l’objectiu final serà crear sinèrgies, mostrar possibilitats i generar un motor social al voltant d’un element que sosté i genera un eix vertebrador de la nostra comarca i del nostre paisatge com el coneixem, amb bancals de pedra seca tal i com ara fa més de 400 anys es va començar a dibuixar a les nostres muntanyes.