PUBLICACIONS

La Vall d’Ebo • 14/2/20

L’ajuntament de la vall d’Ebo aprovà ahir la moció reincorporació a la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, nou anys després de la separació de l’entitat

Ahir dijous 13 de febrer de 2020, el ple de l’Ajuntament de la vall d’Ebo encapçalat per l’alcaldessa Leonor Jiménez Dámaso, aprovà la moció per mitjà de la qual el municipi es reincorporarà a la MACMA després de les tramitacions oportunes una vegada el ple de la Mancomunitat ratifique la nova entrada. En paraules de Leonor Jiménez, la decisió comptava amb la unanimitat de tots els regidors ja que “el fet de reintegrar-se dins la MACMA es valorà com a beneficiós per al poble i el seu desenvolupament”. Cal esmentar que l’Ajuntament de la vall d’Ebo formà part de la Mancomunitat des de 1999 fins a 2011, quan el municipi se separà de l’organisme en el marc de la crisi econòmica.

Per al president de la MACMA, José Ramiro, que ja visità el municipi en dues ocasions durant l’últim exercici per reunir-se amb la responsable del consistori ebolí, “aquesta incorporació s’emmarca en el pla de creixement de la Mancomunitat, la qual a dia de hui contempla no només la Cultura com a àmbit competencial, sinó també la Joventut, el Turisme, l’Educació i els Esports”. Segons Ramiro, “l’entrada de la vall d’Ebo és una gran notícia per a l’entitat i per a la comarca ja que des de la MACMA sempre s’ha valorat la importància dels pobles de l’interior dins la perspectiva de la cohesió de la Marina Alta; a més, la vall d’Ebo té un innegable i creixent potencial turístic i paisatgístic, representat en recursos com la Cova del Rull, la qual celebrà el 2019 el centenari del seu descobriment”. I és que amb la reincorporació de la vall d’Ebo, la MACMA estarà composada per 31 dels 33 municipis de la Marina Alta tot i que l’expectativa, segons el president, és reintegrar els dos pobles restants dins l’actual legislatura i així retornar a l’estat inicial de 2011, quan tots els ajuntaments de la comarca formaven part de l’organisme: “Cal subratllar la importància de vertebrar la comarca des del punt de vista mancomunat i aquest és precisament l’objectiu actual de la MACMA, atesa la nova llei de Mancomunitats, és a dir, la d’enfortir i consolidar el pes d’un organisme que dóna servei als vora 200.000 habitants de la Marina Alta”.